Infinits Somriures és una entitat jove, una associació sense afany de lucre que comença el seu bagatge amb la creació d’un servei ambiciós.

És una oferta d’activitats creada amb la intenció de vetllar per les persones amb discapacitat i les seves famílies, i oferir activitats perquè uns i altres puguin gaudir d’un temps de descans que ajudi a garantir la seva estabilitat.

Infinits somriures és un projecte que vol ser una aportació innovadora i de qualitat a la cartera de serveis que ofereix l’administració, i alhora vol cobrir els buits existents. El nostre ventall d’activitats està dissenyat per aconseguir que l’oferta sigui cada cop més personalitzada, i fer-ne un servei pensat per a cobrir les necessitats de totes les famílies, diferent i estimulant per a les persones que hi assisteixen.

Un programa a la carta que permeti atendre les necessitats individuals, que potenciï el desenvolupament, la independència, l’autonomia i la inclusió social.

Objectius

El principal objectiu d’aquest projecte és oferir un servei personalitzat de suport a les famílies, que tingui com a base principal una xarxa d’activitats on s’atenguin les principals necessitats d’oci i autonomia de les persones amb discapacitat. També es volen evitar situacions d’estrès i sobrecàrrega familiar que facilitaran una vida familiar normalitzada.

Un servei que els permeti gaudir d’un temps propi i diferenciat per dedicar-lo a petites necessitats quotidianes.

Per aconseguir aquest objectiu més ampli es treballarà en els diferents objectius parcials que marcaran les pautes de treball i que detallem a continuació:

 • Protegir el nucli familiar que acull, educa, té cura i protegeix les persones amb discapacitat.
 • Millorar la qualitat de vida de les famílies donant un temps de descans a tots els membres de la família.
 • Donar resposta a situacions urgents imprevistes.
 • Garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat.
 • Considerar les necessitats individuals a l'hora de dissenyar les activitats.
 • Facilitar temps lliure a les famílies.
 • Donar suport en activitats familiars.
 • Fomentar les activitats d’oci fora del nucli familiar.
 • Facilitar la independència i l’autonomia personal dels usuaris.
 • Promoure espais d’oci per a persones amb discapacitat.
 • Integrar a la societat els participants a través d’activitats d’oci.
 • Fomentar el treball en equip i la participació activa.
 • Promoure els hàbits de la vida quotidiana com és la higiene, la cuina, el descans, o l'oci.
 • Afavorir a la millora d’autonomia creant una imatge positiva d’ells mateixos.
 • Aprendre a diferenciar i organitzar el temps de treball i el d’oci, lleure i descans.
 • Respectar les opinions i necessitats dels companys.

Valors

Els valors que volem transmetre des d'Infinits Somriures són:

 • Veure les persones com l’eix principal de la nostra intervenció, tenint presents les seves necessitats i potencials.
 • Treballar des de l’aproximació i la familiaritat, tant en les intervencions directes com en l’organització i preparació.
 • L'autodeterminació: fer que tots els participants tinguin el dret a manifestar la seva opinió i ser escoltats.
 • El compromís, la implicació social i la sensibilització.
 • El treball en equip, el treball en xarxa i la participació social com a conceptes bàsics i indispensables en la nostra tasca.

La Junta Directiva

Clàudia – Presidenta
Anna – Vicepresidenta
Carlota – Tresorera
Emilio – Secretari